Inleiding over de aura
DE AURA

Laten we eerst iets vertellen over wat aura's en chakra's eigenlijk zijn. Daarna zullen we gaan kijken naar het helen van aura's en chakra's...De aura is een soort electro-magnetisch veld dat levende wezens omgeeft. Er zijn mensen die dit schijnsel zelfs kunnen zien en/of voelen. In allerlei culturen zijn er dan ook afbeeldingen bekend van mensen, meestal "heiligen", die omgeven worden door een aura. Bij christelijke afbeeldingen is er meestal sprake van een aureool, een lichte of lichtgevende kring of krans om het hoofd van de heilig verklaarde. Natuurlijk heeft de wetenschap zich met dit fenomeen, evenals andere mystieke zaken, nooit echt bemoeid. In de vorige eeuw was het onderzoeker Von Reichenbach, die in zijn boek "Onderzoek naar het magnetisme" sprak over proeven met helderzienden die uit de noordpool van een magneet blauw, en uit de zuidpool ervan, rood licht zagen stromen. Zij konden ook licht zien komen uit handen, vooral de vingertoppen, zo ook uit kristallen. Het veld van heel subtiele, vibrerende energie dat aura wordt genoemd is ook voelbaar en niet alleen door paranormaal begaafden. Het is heel waarschijn lijk dat je, als je je tot iemand voelt aangetrokken of instinctief een afkeer van iemand hebt, zijn of haar aura voelt.

De aura wordt verdeeld in een aantal lagen:

Net langs het lijflijke lichaam is er de etherische aura of het etherisch lichaam aanwezig. Deze aura is verantwoordelijk voor het doorgeven van de levensenergie die uit de kosmos op je inwerkt. Zo'n 40 cm. van de huid van het fysieke lichaam af ligt de astrale aura of het astrale lichaam. Dit is de aura op grond waarvan je soms een indruk van iemand krijgt. Omdat het astrale lichaam onze emoties herbergt, heet het ook wel het emotionele lichaam.
Als een kring om je hoofd ligt het mentale lichaam. Het loopt als een cirkel, waarvan het middelpunt zo ongeveer tussen je wenkbrauwen ligt naar boven en naar beneden, waar het ergens tussen de tepels zijn laagste punt heeft. Links en rechts raakt de cirkel de schouderpunten. Het mentale lichaam helpt je bij het denken, fantaseren, je intu´tie, fantasie en bij creatieve processen.
De buitenste laag is het spirituele lichaam dat groter is naarmate een mens verder is in zijn spirituele ontwikkeling. In je spirituele lichaam liggen de vermogens opgeslagen die je van oorsprong hebt meegekregen. Dit lichaam is ook hetgene dat je bewust maakt van je Hogere taak, je EIGENLIJKE ZIJN.

Dit is ook het lichaam dat naar de lichtschepen gaat bij een contact met de Ashtar Command of een andere groep van de Galactische Federatie.
Op dat niveau communiceert men bij de Federatie met ons.