Meer geschiedenis v.d. Ashtar Command
MEER OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE ASHTAR COMMAND

Wij waren ons niet bewust van ons zijn in die dagen. We dachten goed te doen. Voor iedere ziekte die wij konden genezen gaven we onzelf een schouderklop en riepen we dat we zo goed waren. Ik geloof dat we ons niet beseften dat we enkel datgeen aan het genezen waren dat we zelf hadden geschapen en veroorzaakt. Maar met al deze drukke bezigheden, ignoreerden wij (met uitzondering van een kleine groep) het meest belangrijke van onze beschaving , Namelijk: Onze wereld onze planeet. We richtten uiteindelijk zoveel schade aan dat de planeet het niet meer hield en vernietigd werd in wat jullie een Super Nova zouden noemen. Alle levensvormen hielden op te bestaan. Onze planeet werd onbewoonbaar en is ook nu nog niet in staat leven te herbergen zoals jullie dat kennen. En zo ontstond de Ashtar Command. We hadden in die tijd al ruimtevaart ontwikkeld en sommigen van ons konden ontsnappen aan de grote vernietiging van onze stervende wereld.Aangezien de dood van onze planeet ook zijn effect had op de buurt-planeten van ons stelsel, lukte het ons nog om enkele rassen en soorten van hen te redden.
Samen vormden we een band van eenheid, en ontwikkelden wij het verlangen anderen in soortgelijke situaties bij te staan. We reisden door tijd en ruimte en leerden, ontvingen en ontwikkelden wij onze gaven en kennis.
We leerden over inter-dimensionaal reizen, interstellair reizen en we leerden onze kennis in te zetten voor al het goede van de schepping. Velen van jullie zien en voelen ons als een buitenaardse levensvorm. En ja, dat is geheel waar, we zijn NIET van jullie wereld.
Velen van jullie hebben geleerd bang te zijn, angst te hebben voor hetgeen jullie niet kunnen begrijpen of bevatten, en dus vrezen sommigen van jullie ons, vanwege onze buitenaardse oorsprong.En toch...De schepper creeert. En net zoals de Schepper jullie heeft geschapen, zo zijn ook wij gemaakt.
Uiteindelijk is niet hoe je uiterlijke verschijning er uitziet dat telt, maar wat in je innerlijk is opgeborgen,
je eigen goddelijkheid, de liefde en het respect dat je bezit voor de wezens om je heen, voor alles wat leeft.
Deze onvoorwaardelijke liefde zal uiteindelijk de angst voor hetgeen jullie onbekend is weg laten ebben.
We kwamen naar jullie wereld omdat we een gelijkenis zagen, in de richting die jullie kiezen op te gaan.
Jullie wereld is een mooie plaats, we zouden het niet willen aanzien dat jullie deze pracht vernietigen.
We bieden bij deze onze assistentie aan, onze hulp om jullie planeet te helen, en dat zullen wij blijven doen.
Uiteraard kiezen wij ervoor in contact te treden met bewoners van jullie aarde. Via hen zullen wij jullie ook de informatie doorgeven die van belang is van het genezingproces van jullie aarde. En natuurlijk zullen wij ook diegenen begeleiden die de wens hebben boven de ons bekende drie-dimensonale wereld wensen uit wensen te stijgen en er na streven een spirituele verbinding aan te gaan met de cosmos, het universeel bewustzijn.

^ Klik de graancirkel voor de volgende pagina ^


Wij zullen jullie helpen de verlichte en spirituele wezens te worden die jullie ooit waren. Wezens van puur licht in staat te helen, onvoorwaardelijke liefde te schenken en met compassie hun hulp te bieden aan degenen die behoevend zijn en hun pad kruisen. Maar let op, veel van onze boodschappen worden door sommige channels verward ontvangen, zoals ook onze boodschap van transformatie van je stoffelijke bewustzijn naar je energie-lichaam, je "zijn" als puur licht in het verleden zeer verkeerd is ge-interpreteerd.
Wij hebben NOOIT gewensd of aangeraden dat sommigen van jullie ervoor zouden kiezen hun stoffelijke lichaam voorgoed zouden verlaten om bij ons te geraken. Het verhaal van de mensen die hun leven be-eindigden om dit doel te berreiken is daar zo een voorbeeld van.
De reizen waarover wij met jullie zullen spreken vinden allemaal plaats doordat wij jullie astrale lichaam aan boord zullen opnemen. Deze ascenties zijn dus PUUR op astraal niveau en dus NOOIT lichamelijk. Want wie zouden wij zijn om te bepalen wie er zou leven en wie niet? We hebben niet de bedoeling om jullie angst in te jagen of jullie leed te berokkenen, wij wensen enkel jullie te helpen en van jullie te houden.

Ik koos mijn naam - Ashtar - als een herrinering aan de planeet waar ik mijn stoffelijke incarnatie heb gehad. Ik werd door jullie channelers als de leider van de 'meute' bestempeld, maar dit is niet geheel waar.
Er zijn hier velen zoals ik, we werken allemaal volledig als eenheid. Harmonie en Goddelijkheid zijn de basis van onze opzet, onze structuur. The Broeder/Zusterschap van het Licht zijn onze leraren en begeleiders, onder de liefde en de spirituele toezicht van Sananda, jullie zullen hem beter kennen onder de naam die hij droeg tijdens zijn incarnatie op jullie aarde vele eeuwen geleden, Jezus, diegenen die jullie de 'Christus' noemden. En de onvoorwaardelijke liefde en devotie die hij en andere verlichte meesters voor jullie koesteren brengt ons hier.
Het is mijn hoop dat deze boodschap voor een beter begrip zorgt voor wat Ashtar Command en wie nou Ashtar is.
Natuurlijk is deze informatie gegeven zodat JULLIE beslissen wat je ermee doet. De keuze is geheel aan jullie. Maar ik bracht hem jullie met liefde, met het eerlijke verlangen dat jullie zullen begrijpen dat wij echt van jullie houden. Onvoorwaardelijk. We willen jullie helpen, niet hinderen. En wij zullen jullie nooit, en dit is een belofte aan jullie, NOOIT kwetsen. Vraag ons om hulp, en we ZULLEN je helpen, open je hart voor ons, en we zullen van je houden. Want zo waardevol is het is het Licht in jullie...