Sananda over Meditatie
SANANDA

De volgende text is ge-channeled, door gegeven door Sananda.
Deze spirituele leider van de Ashtar Command heeft incarnaties op aarde gehad, in de derde dimense met als doel de boodschap van Liefde en Licht door te geven, als een van ons. Hij zal jullie beter bekend zijn als Jezus van Nazareth. Sananda is echter zijn resonantie, zijn trilling in de vijfde dimensie, in het AL. Begrijp echter goed, hij wilde noch toen, NOCH nu vereerd worden. Hij is aanwezig als vriend, als grote broer.


SANANDA OVER MEDITATIE (via Janisel)


Mijn lieven,

Als jullie een stil moment voor jullie zelf kiezen, noem het bidden, noem het mediteren, begin met je ademhaling, wees alert op je ademhaling. Adem het gouden en witte licht dat je bent. Voel de energie die je met de jouwe vermengd met iedere ademhaal. Voel de liefde die je uitdrukt met het loslaten van iedere ademstoot. Wordt een met je ademhaling, een met je adem.

Zie het goddelijke, denk aan wat JIJ voelt dat God is, zoals JIJ dat hebt geleerd door je eigen ervaringen. Ga deze ideeen zorgvuldig na, want zij zulllen het uiteindelijke concept zijn, hetgeen JIJ hebt verzameld tijdens je "reis", je leven. Let wel, zij zijn God niet, het zijn ideeen over God en het Goddelijke. Neem nu het concept van onze Hemelse Vader, of zo je wilt Hemelse Ouders. Zie deze begrippen en werk zo lang met deze woorden en ideeen tot ze geen woorden of concepten meer zijn, er is enkel nog een gevoel van vrede, van geluk en opluchting. Het gevoel onbegrenst te zijn.

Dat gevoel is heel belangrijk, dat zal jullie uiteindelijk brengen naar de volgende stap in de meditatie: Deze plek achter woorden en concepten, daar waar je diegene bent die je BENT. Er is daar een diep gevoel van vrede, het gevoel in de stroom van de energie die je BENT opgenomen te zijn.En op dat moment berreik je je hart. Open je hart en luister. De stille kleine stem, waarover ik al eerder sprak, vind je op deze plek. Ze kan niet worden gehoord in de dagelijkse mengelmoes van geluid en herrie van julie wereld en activiteiten waar jullie je bijna in wensen te verdrinken.
Nee, deze stem is te horen in de stilte en vrede die jullie gebed of meditatie zouden noemen. Terwijl je verbonden bent met diegene die je echt BENT. Een mag ik jullie gerust stellen, het is niet zo dat jullie iets zouden moeten zoeken dat kwijt is geraakt, want het was nooit verloren! Het is in jullie, en daar was het altijd al...

^ Index: Klik het plaatje aan ^


En terwijl je daar aangekomen bent, zal er een stroom van liefde stromen en je zult hem voelen. Volledige, onvoorwaardelijke liefde. Met die stroom mee kan er een boodschap komen, en dat kan in vele verschijningen, het kan een woord zijn, een heel bericht, een opluchting of gewoon een overweldigend gevoel van vrede. En dezen komen gewoonlijk niet met een hele fanfare en tromgeroffel, Nee, het zal diezelfde kleine stem in stilte zijn. Deze kan zich in velerlei vormen vertonen.
Al is het maar als een zucht, een briesje dat tegen je lichaam zegt: "Alles is goed", en inderdaad: alles IS goed. Je wordt bemind met oneindige, onvoorwaardelijke Liefde, en je staat niet alleen.
Omhels de stilte die je zal leiden van de plek van de geest naar je hart, daar waar vrede heerst, waar de Liefde, die je bent, is gekend.
Daar zul je je bewust van de EENheid waarvan je een deel bent.

Adonai.

IK BEN Sananda